YAZMAK

2012-12-26 01:53:00

YAZMAK

 

İnsanoğlunun kendini ve çevresini yeniden anlamlandırdığıbir eylemi olarak yazma sanatı, tarihsel akışıiçerisinde  başkalarının algılarıyla buluşarak kendini yeniden yaratır. Yeniden yaratma sürecindeki anlamlandırma , değerleme kuşaktan kuşağa aktarılırsa o eser klasikleşir.

Yazmak öze doğru bir yolculuktur. Yazar , insanın özüne doğru yol alırken çevresinde olan bitenle bağkurarak ilerler. Yazarın bu yolculuğa duyduğu merak bu eyleminin itici gücünü oluşturur. Serüveni değerli kılan kalemin merakıdır.

 Yazarın kullandığıdille, şeylerin göstergelerini anlamlandırır. Yazardaki anlam ile okuyucudaki anlamlandırma birbirini tutmayabilir. Yazar kendi dilinin sorumluluğunu özgürce  üstlenmiştir, okuyucu ise sorumluluk alıp almamakta özgürdür. Yazar okuyucunun özgürlüğüne saygıgöstermek durumundadır. Yazar okuyucunun özgürlüğünü ne kadar genişletebilirse okuyucu sayısınıda o denli genişletir. Düşünce yazarın kaleminde özgürleşerek anlamınıbulur. Onlara çok şey borçluyuz.

 

0
0
0
Yorum Yaz